ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ЗВОНА

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ПОГОН ЗВОНА

КРАЋИ ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА

Електромагнетни погон звона користи се за покретање звона до 500кг. тежине и у тој класи даје добре резултате у односу потребне уложене енергије и почетних момената и компромиса који се огледају у расипању енергије и потребним механичким учвршћењима. Управљање електромагнетом врши се преко тиристорског моста помоћу којег можемо у потребним моментима укључити електромагнет и додати потребну енергију звону. Детекција положаја звона у динамичком режиму врши се помоћу бесконтактних магнетних сензора помоћу којих дигитална логика може одлучити када треба укључити склопку електромотора. Електромагнетни систем има могућност меког покретања звона као и могућност кочења истог након заврсене сесије. Логички котролер такође функционише у проширеном температурном опсегу (-20˚С – +75˚С). Израђен је од квалитетних материјала и смештен у херметичку кутију. У систем су уграђене уобичајене варисторке пренапонске заштите енергетских водова, а остале сигналне тачке галвански су одвојене од периферијских делова система. Заштите којом се штите електромагнети су термичке. Електромагнети се израђују од меког гвожђа, квалитетно изоловане бакарне жице, лака и неколико слојева изолационих материјала тако да могу издржати ектремне спољне услове. Пример је звоно код старе Цркве у Нишу где звоно изложено ради дуже од годину дана.

ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН ЗВОНА

КРАЋИ ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА

Електромоторни погон звона користи се за покретање звона преко 500кг. тежине и у тој класи даје добре резултате у односу потребне уложене енергије и почетних момената и компромиса који се огледају у расипању енергије и потребним механичким учвршћењима. Управљање електромотором врши се преко склопа помоћу које можемо у потребним моментима укључити електромотор и додати енергију звону. Детекција положаја звона у динамичком режиму врши се помоћу енкодера на основу чијег сигмала дигитална логика може одлучити када треба укључити склопку електромотора. Електромоторни систем има могућност меког покретања звона затим могућност кочења истог након завршене сесије, што се у пракси ређе користи због већих инерцијалних сила. Логички контролер такође функционише у проширеном температурном опсегу (-20˚С – +75˚С). Израђен је од квалитетних материјала и смештен у херметичку кутију. У систем су уграђене уобичајене варисторке пренапонске заштите енергетских водова, а остале сигналне тачке галвански су одвојене од периферијских делова система. Заштите којим се штите електромотори су термичке и детектор асиметрије фазе. Носачи електромотора се ојачавају и врши се антивибрациона заштита система од електромотора. Избор снаге вишеполног електромотора и пречника ременице тј. односа преноса врши се према тежини и тежишту звона. Такав избор омогућава још додатне механичке заштите система.

МЕЛОДИЈСКА ЗВОНА

САТОВИ

ФАСАДНИ САТОВИ

kakanj

ТРЖНИ САТОВИ

b 100827036

ДИГИТАЛНИ САТОВИ

narodni-muzej-sat

ЈАВНИ ЧАСОВНИК

КРАТАК ТЕХНИЧКИ ОПИС

"МЈ Инжењеринг" у свом производном програму има развијен матични сат са следећим основним могућностима:

 • непрекидан рад система и у случају нестанка мрежног напајања.
 • тачност сата од 1мин. на годину дана.
 • могућност синхронизације на GPS сигнал и тада је тачност апсолутна. /опционо/
 • могућност самоподешавања у случају нестанка напајања.
 • могућност самоподешавања летњег и зимског времена.
 • могућност удаљеног управњања помоћу дисплеја ./опционо/
 • могућност удаљеног управљања помоћу рачунара ./опционо/

Ово су основне функције матичног сата. Пошто је матични сат развијен у савременој микропроцесoрској технологији са основном функцијом развијене су и функције програмираног управљања и то за:

 • електромагнетне чекиће за избијање четвртина и целих часова.- 2 излаза
 • електрифицирана Црквена звона.-6 излаза
 • школска звона
 • управљање осветљењем сата на основу заласака и изласка сунца.

Матични сат може истовремено да управља са 4 одвојена механизма ако се користи повратна веза а ако се не користи са 8 механизама.

Постојећа логика је заштићена варисторским и супресорским пренапонским заштитама као и галванским раздвојним елементима, DC/DC конвертори, опто каплери и релеји. Компоненте матичног сата су у класи проширеног температурног опсега и смештене у херметичку кутију.

Механизам јавног часовника израђен је од челика термички обрађеног и заштићеног. Осовине су израђене од прохрома а лежајеви од бронзе.Комплетан механизам има свој аутономни погон /једн. мотор/ којим матични сат управља и цео механизам је заштићен поклопцем. Механизам може да носи казаљке до 3м и тежине до 20кг.

Плоча сата израђује се од алуминијумског лима 3мм. галванизованог, потом се наносе боје. Казаљке и цифре се раде од прохрома на које се пунктују болцне помоћу којих се причвршћују на носаче. Казаљке на алуминијумски профил а цифре на плочу. Између њих се поставља слој КД лепка.. Естетски изглед сата се договара са инвеститором. Наравно ове елементе је могуће урадити и од других материјала нпр алуминијум, бакар, пескарено стакло, плексиглас...

За потребе динговања (избијања) четвртина и целих часова развијени су и електромагнетни чекићи различитих јачина.